společnost Poszukiwany sprzedawca rozdzielnicy natynkowej marki SCAME

Poszukiwany sprzedawca rozdzielnicy natynkowej marki SCAME

Logo
Podwykonawca prac elektrotechnicznych na kolejowym dworcu PKP Bydgoszcz Główna, szuka sprzedawcy gotowych do użytku elektrycznych podzespołów. Kupimy w trybie konkursu na oferty element pn. rozdzielnica natynkowa marki SCAME Block 4 DIN IP66 z otworem nagniazdo. Taka rozdzielnica powinna posiadaćcechy użytkowe takie jak hermetyczna obudowa, ochrona II, odporność mechaniczna oznaczona jako IK08 w 20°C, materiał odporny na UV, praca w temperaturze w zakresie -25°C do +60°C, rozpraszana moc cieplna 8W. Wraz z opcją instalacji gniazda 32A lub wtyczki kątowej odbiornikowej 32A. Zapraszamy do wysyłania oferty do siedzibiy firmy.

Nabídka:

Název: Poszukiwany sprzedawca rozdzielnicy natynkowej marki SCAME
adresa: Brańsk 17-120, ul. Tatrzańska 21
Zaměstnanci: Florian Gąsiorowski, Szczepan Jabłczyński, Jarosław Gąsiorowski, Wincenty Dobrucki, Waldemar Bizoń, Grzegorz Cholewczyński,


Datum přidání: 09-12-2020